HomeLidmaatschap

Inschrijven

Om wedstrijden te kunnen voetballen bij OSC’45 is het noodzakelijk dat er een inschrijfformulier wordt ingevuld. Hiermee wordt het lidmaatschap van OSC’45 gerealiseerd. Dit kan via het (papieren) inschrijfformulier in pdf formaat en sinds kort ook digitaal via deze website.

Indien het nieuwe lid van OSC’45 korter dan 3 jaar terug lid is geweest van een andere voetbalvereniging dan dient er overschrijving plaats te vinden. Dit overschrijvingsverzoek wordt door OSC’45 digitaal geregeld, de speler dient zich nog wel officieel bij de oude vereniging af te melden als lid. De plastic spelerspas is sinds het seizoen 2017-2018 afgeschaft! Alles wordt nu via het Digitale Wedstrijd Formulier afgehandeld.

Nieuwe leden dienen een recente pasfoto (digitaal) aan te leveren bij het inschrijfformulier, dit is nodig voor de digitale spelerspas. Dit kan de speler overigens ook zelf regelen als hij/zij de voetbal app van de KNVB heeft.

Voor verdere informatie of eventuele vragen kunt u bellen naar:

 • Appie Aarab via 06 33 20 76 68
 • Daniël Peeters via 06 57 36 78 58.

Appie en Daniël zitten beiden in ons jeugdbestuur en zijn het aanspreekpunt voor nieuwe leden. Appie traint de J-O7 waar zijn zoontje ook voetbalt en Daniël speelt in ons eerste elftal.

Contributie

Hieronder vindt u de contributie prijzen per categorie. Deze prijzen zijn per persoon per seizoen. Ingaand per 01 juli 2020 (inclusief KNVB kosten)

Senioren € 228,00 / seizoen
Junioren
(JO14 t/m JO19)
€ 134,00 / seizoen
Pupillen
(JO7 t/m JO13)
€ 126,00 / seizoen

De contributie bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Lidmaatschap OSC’45
 2. Lidmaatschap KNVB
 3. Verzekering KNVB
 4. Kleding OSC’45

Inning contributie

Het bestuur van O.S.C. ‘45 heeft na de succesvolle samenwerking van het afgelopen seizoen besloten om seizoen 2021–2022 de samenwerking met NIKKI voort te zetten met betrekking tot de inning van de contributiegelden.

NIKKI start per augustus met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling in één keer worden er geenadministratiekosten in rekening gebracht.

U ontvangt in augustus de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 8 maanden. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

Wanneer u de contributie toch in één keer wenst te voldoen, zonder administratiekosten, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar osc45@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

 1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op osc45@nikki.nl.
 2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
 3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
 4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2021 – 2022.

Uitschrijven

Uitschrijven dient schriftelijk (via e-mail) plaats te vinden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@osc45.nl).

Toekomstige, reeds geïncasseerde termijnen zullen teruggestort worden, lopende termijnen (incl. KNVB- en verzekeringsgeld) niet. Uitschrijvingen dienen uiterlijk 2 werkweken vóór een nieuwe termijn te zijn ingediend, anders kan de uitschrijving helaas niet meer tijdig verwerkt worden.

Procedure uitschrijving lid:

 1. Wilt u of uw kind stoppen met voetballen dan dient u dat in eerste instantie kenbaar maken bij de leider/trainer van het team waarin u/uw kind voor het laatst heeft gevoetbald.
 2. In bruikleen genomen eigendommen van OSC’45 levert u in bij de leider/trainer. Denk aan gesponsorde shirts, broekjes, sokken, tassen en jassen.
 3. Indien alles netjes is afgerond met het team dient u het lidmaatschap van OSC’45 SCHRIFTELIJK op te zeggen bij de ledenadministratie. Dit kan alleen per mail !!
 4. De ledenadministratie zal de uitschrijving controleren op volledigheid, de leiders/trainers van het team op de hoogte brengen van de uitschrijving en zorg dragen voor de administratieve afhandeling. U krijgt altijd een reactie / bevestiging terug.

All contents © copyright OSC'45. All rights reserved.