Informatie over het lidmaatschap van voetbalvereniging OSC'45

Nog geen lid? Download dan het inschrijfformulier en lever het z.s.m. in.

Dit inschrijfformulier kunt u op wedstrijddagen (zaterdag of zondag) inleveren in de bestuurskamer (boven het clubhuis).
Een bestuurslid zal het formulier controleren en in ontvangst nemen.

Inschrijven

Om wedstrijden te kunnen voetballen bij OSC’45 is het noodzakelijk dat er een inschrijfformulier wordt ingevuld. Hiermee wordt het lidmaatschap van OSC’45 gerealiseerd.

Het betreft een machtigingsformulier, waarmee OSC’45 gerechtigd is contributie en bonds- en verzekeringsgeld per periode te incasseren.

Indien het nieuwe lid van OSC’45 korter dan 3 jaar terug lid is geweest van een andere voetbalvereniging dan dient een overschrijvingsverzoek bij de oude vereniging te worden gedaan, tevens dient men zich officieel als lid af te melden bij de oude vereniging. De plastic spelerspas is sinds het seizoen 2017-2018 afgeschaft ! Alles wordt nu via het Digitale Wedstrijd Formulier afgehandeld.

Nieuwe leden dienen een recente pasfoto (digitaal) aan te leveren bij het inschrijfformulier. Dit is nodig voor de digitale spelerspas.

 

Contributie

Hier onder vindt u de contributie prijzen per categorie. Deze prijzen zijn per persoon per seizoen. Ingaand per 01 juli 2019 (inclusief KNVB kosten)

Senioren € 224,00 / seizoen
Junioren (C t/m A) € 132,00 / seizoen
Pupillen (M t/m D) € 124,00 / seizoen

De contributie bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Lidmaatschap OSC’45
 2. Lidmaatschap KNVB
 3. Verzekering KNVB
 4. Kleding OSC’45

 

Inning contributie

Afschrijving van de contributie vindt plaats op basis van een automatische incasso, welke wordt gemachtigd bij inschrijving. Het lidmaatschap KNVB én het verzekeringsgeld KNVB worden bij de 1e termijn van het seizoen volledig geïncasseerd.

Voor de contributie van het lidmaatschap van OSC’45 kunnen de leden kiezen voor het aantal termijn waarop dit geïncasseerd wordt:

 • 1x per seizoen
 • 1x per half seizoen
 • 1x per kwartaal

Het seizoen is opgedeeld in de volgende kwartalen:

 • 1e Kwartaal: Juli-Augustus-September
 • 2e Kwartaal: Oktober-November-December
 • 3e Kwartaal: Januari-Februari-Maart
 • 4e Kwartaal: April-Mei-Juni

De inning van de contributie vindt vóóraf plaats, rond de 1e dag van de periode, afhankelijk van de gekozen termijnen. (Bijv. bij betaling per half jaar: 1 Juli en 1 Januari).

 

Uitschrijving

Uitschrijven dient schriftelijk (via e-mail) plaats te vinden bij de (jeugd)secretaris. Toekomstige, reeds geïncasseerde kwartalen zullen teruggestort worden, lopende kwartalen (incl. KNVB- en verzekeringsgeld) niet. Uitschrijvingen dienen uiterlijk 2 werkweken vóór een nieuw kwartaal te zijn ingediend, anders kan de uitschrijving helaas niet meer tijdig verwerkt worden en wordt het geïncasseerde kwartaal niet gerestitueerd.

Procedure uitschrijving lid:

 1. Wilt u of uw kind stoppen met voetballen dan dient u dat in eerste instantie kenbaar maken bij de leider/trainer van het team waarin u/uw kind voor het laatst heeft gevoetbald.
 2. In bruikleen genomen eigendommen van OSC’45 levert u in bij de leider/trainer. Denk aan gesponsorde shirts, broekjes, sokken, tassen en jassen.
 3. Indien alles netjes is afgerond met het team dient u het lidmaatschap van OSC’45 SCHRIFTELIJK op te zeggen bij de (jeugd)secretaris. Dit kan per mail of schriftelijk. Zie de website voor het (mail)adres.
 4. De (jeugd)secretaris zal de uitschrijving controleren op volledigheid, de leiders/trainers van het team op de hoogte brengen van de uitschrijving en zorg dragen voor de administratieve afhandeling.