Beste ouders,
Hopelijk bent u al bekend met OSC’45, maar wellicht komt uw zoon of dochter dit seizoen voor de 1e keer bij OSC’45 voetballen.
U treft hieronder algemene informatie aan over o.a. trainingen, wedstrijden, afgelastingen voor het seizoen 2019-2020.
Wij verzoeken u deze informatie goed door te lezen.

Indeling Jeugdvoetbal

De KNVB heeft het jeugdvoetbal opgedeeld in leeftijdsgroepen Jeugd Onder, dat waren voorheen lettergroepen:
junioren JO19 t/m JO15
pupillen JO13 t/m JO7

Aankomend seizoen geldt onderstaande tabel.
Geboortejaar :
2014 en 2013 : JO7 – M-pupil
2012 en 2011 : JO9 – F-pupil
2010 en 2009 : JO11 – E-pupil
2008 en 2007 : JO13 – D-pupil
2006 en 2005 : JO15 – C-junior
2004 en 2003 : JO17 – B-junior
2002 en 2010 : JO19 – A-junior

Training

Er wordt iedere week getraind. Per team wordt vastgesteld op welke dag en tijdstip de training plaats heeft. Het trainingsschema is hieronder terug te vinden. De leider of trainer van het team bepaalt of er in schoolvakanties wordt doorgetraind (in geval van beschikbaarheid van velden), hij informeert u hier verder over. De leider of trainer van het team spreekt met u af hoe laat de spelers voor aanvang van de training verwacht worden. Als uw kind niet mee kan trainen, dan verzoeken wij u om uw kind tijdig af te melden bij de leider of trainer van het team.

Trainingsschema jeugd – Seizoen 2019 – 2020

Dag Tijd Elftal Veld
Maandag 18.00 uur – 19.30 uur
19.30 uur – 21.00 uur
Dinsdag 18.00 uur – 19.30 uur
Woensdag 18.00 uur – 19.30 uur
19.30 uur – 21.00 uur
Donderdag 18.00 uur – 19.30 uur
19.30 uur – 21.00 uur

Wedstrijd

In de periode van september tot en met mei wordt in principe iedere zaterdag een wedstrijd gespeeld. Het is mogelijk dat er een keer een wedstrijd wordt afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. Ook is er een (korte) winterstop rond de periode van Kerstmis en Oud en Nieuw, waarin een aantal weken niet wordt gevoetbald. De thuiswedstrijden worden op een vast tijdstip gespeeld, de aanvangstijden van uitwedstrijden verschillen per tegenstander. Op de website en in het Digikrantje wordt u verder geïnformeerd. De vaste tijdstippen van de thuiswedstrijden bij OSC’45 per categorie zijn:

JO7 : 10.30 uur
JO9 : 10.30 uur
JO11 : 09.30 uur
JO13 : 11.30 uur
JO15 : 13.00 uur
JO17 : 13.00 uur
JO19 : 14.30 uur

De leider of trainer van het team spreekt met u af hoe laat de spelers voor aanvang van de wedstrijd verwacht worden. De duur van de wedstrijden is afhankelijk van de leeftijd van de spelers.

• JO7 spelen 2 x 15 minuten
• JO9 spelen 2 x 20 minuten
• JO10 spelen 2 x 25 minuten
• JO11 spelen 2 x 30 minuten
• JO13 spelen 2 x 30 minuten
• JO15 spelen 2 x 35 minuten
• JO17 spelen 2 x 40 minuten
• JO19 spelen 2 x 45 minuten

Bij trainingen en wedstrijden mag u uiteraard aan de zijlijn blijven kijken. Sterker nog, de kinderen, maar ook de leiders, trainers en het jeugdbestuur stellen het op prijs als u komt kijken en op sportieve wijze uw kind en het team aanmoedigt. Wel hanteert OSC’45 bepaalde normen en waarden.

Als uw kind niet mee kan spelen met een wedstrijd, dan verzoeken wij u om uw kind tijdig af te melden bij de leider of trainer van het team.

Kleedkamer en Douches

Voor iedere wedstrijd is er gelegenheid voor de kinderen zich om te kleden in één van onze kleedkamers. De kleedkamer waarin het team van uw kind zich omkleedt bij een thuiswedstrijd, wordt in het informatiekastje nabij de kleedkamers aangegeven. Het jeugdbestuur verwacht van alle kinderen dat ze, zowel na een wedstrijd als een training, gewoon douchen !

Het jeugdbestuur vindt het belangrijk om kinderen vanaf het begin hiermee vertrouwd te laten raken in verband met hygiene, maar ook om hen te laten zien dat het samenzijn in de kleedkamer en het douchen onderdeel zijn van een teamsport. Voor meisjes wordt een aparte kleedkamer ter beschikking gesteld.

Bij de JO7 t/m JO9 is het gebruikelijk dat de ouders in de kleedkamers aanwezig zijn om te helpen met aan- en uitkleden. Naarmate de kinderen ouder zijn, worden ze zelfstandiger en wachten de ouders buiten de kleedkamer.

Vervoer en Wassen

Als er een uitwedstrijd gespeeld moet worden, is er vervoer nodig. De leider of trainer coördineert het vervoer, waarbij er eventueel ook regelmatig een beroep op u kan worden gedaan. In overleg met de leider wordt bepaald of er gezamenlijk wordt vertrokken. Het gezamenlijke vertrek vindt dan altijd plaats vanaf ons sportpark. Bij sommige teams wordt er ook van u verwacht dat u af en toe de voetbaltenues van het teams wast, dit gebeurt in gezamenlijk overleg met de leider of trainer.

Voetbaluitrusting

Vanaf het seizoen 2018-2019 heeft OSC’45 een kledingsponsor die ALLE teams (jeugd en senioren) voorziet van wedstrijdkleding (Oranje shirt, Witte broek en Blauwe sokken). een spelend lid is wel zelf verantwoordelijk voor scheenbeschermers (VERPLICHT voor alle leeftijden) en voetbalschoenen. Deze kunnen eventueel via Princen 100% voetbal worden aangeschaft.
Bij een training maakt het in principe niet uit welke sportkleding gedragen wordt, als het maar aangepast is aan de weersomstandigheden. De voetbalschoenen en scheenbeschermers blijven uiteraard wel noodzakelijk.

Contributie

De contributie voor jeugdleden van OSC’45 is afhankelijk van de leeftijd. Een gedeelte van het contributiebedrag moet de vereniging betalen aan de KNVB, dit is Bonds- en verzekeringsgeld.

Voor het seizoen 2019-2020 heeft het hoofdbestuur van OSC’45 de contributie als volgt vastgesteld:
Per 1 juli 2018: pupillen (JO7 t/m JO13) : € 124,00
Per 1 juli 2018: junioren (JO14 t/m JO19): € 132,00

Andere Activiteiten

Bij OSC’45 staat het voetballen natuurlijk op de 1e plaats, maar daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten, zoals o.a. de Sinterklaasviering, Nieuwjaarsreceptie, Jeugdzaalvoetbal toernooi. Via de website wordt u tijdig en nader geïnformeerd over de diverse activiteiten.

Afgelastingen

Hoe kom je te weten of je wedstrijd wel of niet doorgaat ?

• Thuiswedstrijden

Op zaterdagochtend vroeg wordt bij iedere vereniging, dus ook bij OSC’45, de velden gekeurd door een officiële KNVB-keurmeester. Het resultaat van de veldkeuringen wordt telefonisch bekendgemaakt aan de leiders van ieder team zodra dit bekend is en op de website gepubliceerd. Dit geldt ook voor de uitwedstrijden, dus ga niet gelijk contact zoeken maar wacht rustig het bericht af en check regelmatig onze website ! Ook de voetbal app van de KNVB is een goed hulpmiddel, om te kijken of je wedstrijd is afgelast.

• Algehele Afgelasting

De KNVB houdt overzicht over de staat van de velden. Als er in het district teveel velden (dreigen te) worden afgekeurd, kiest de KNVB er voor om het gehele programma van een dag in een district te schrappen, soms alleen voor een bepaalde klasse of categorie. Soms is het de dag ervoor al duidelijk dat de wedstrijden vanwege de staat van de (meeste) velden in een district niet door kunnen gaan. Bij een algehele afgelasting wordt dit op de website vermeld.

Dergelijke KNVB berichten worden op teletekst pagina 603 geplaatst. OSC’45 speelt in district Zuid I.

De KNVB maakt bij de opzet van de competities onderscheid tussen A- en B-categorie klassen. Dit onderscheid wordt ook gemaakt voor de afgelastingen en als zodanig op teletekst pagina 603 vermeld.

• Categorie B

Dit seizoen (2019-2020) vallen ALLE jeugdteams van OSC’45 onder categorie B !.

Begeleiding Team

De begeleiding van een team bestaat in de optimale situatie uit een trainer, leider, en scheids/grensrechter. Daar de begeleiding van een team veelal door goedwillende vrijwilligers ingevuld wordt, is het mogelijk dat een vrijwilliger vaak meerdere rollen combineert zoals trainer/leider van het team. In dit kader verzoekt het jeugdbestuur u dan ook om in overleg met de trainer/leider te bepalen of en welke rol u voor het team van uw kind kan vervullen.

Jeugdbestuur OSC’45

Zoals u ziet, heeft de leider en/of trainer van het team een belangrijke rol in de communicatie naar u en uw kind. Indien u bepaalde vragen heeft, moet u zich altijd eerst tot de leider wenden.Indien u echter van mening bent dat u dingen niet met de leider kunt bespreken, dan kunt u bij de Coördinator. De namen van onze Coördinatoren vindt je op op de website.

Voor algemene, en niet van een technische voetbalzaken afhankelijke vraag, kunt u zich wenden tot Pascal de Swart. Het jeugdbestuur streeft ernaar dat u altijd wordt doorverwezen naar de juiste persoon binnen de vereniging, zodat de communicatie tussen de leden en vrijwilligers optimaal verloopt.

Website OSC’45

Via de website vindt u algemene informatie terug die alle jeugdleden van OSC’45 aangaan. Ook kunt u eventueel een wedstrijdverslag schrijven van het team van uw kind.Voor publicatie op de website en in het Digikrantje, kunt u dit verslag mailen naar :
Pascal de Swart

Vrijwilligers

Een vereniging kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Ook bij OSC’45 besteden heel veel mensen een groot deel van hun vrije tijd in de begeleiding van het team van uw kind, maar ook aan het regelen van wedstrijden, het trainen, het onderhoud van de accommodatie en nog veel meer.Indien u ook graag een rol zou willen vervullen bij OSC’45, dan kunt u te allen tijde terecht bij het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur bekijkt vervolgens samen met u wat u wilt en welke rol u bij onze vereniging kunt vervullen, zoveel mogelijk rekening houdend met de tijd die u hieraan kunt besteden.

Schroom niet en meldt u aan als vrijwilliger, zowel uw kind als onze vereniging zijn blij met alle ondersteuning die we kunnen krijgen. Vrijwilligerswerk is niet alleen noodzakelijk, het is ook erg leuk. Het schenkt u bevrediging, maar u leert ook meer mensen binnen de vereniging kennen en het verstevigt de betrokkenheid met de club en tussen de leden onderling.