NieuwsTGG & OSC’45 – Fusie Update – 16.02.2022

16 februari 2022

Beste leden,

Graag informeren wij jullie over de gang van zaken rondom de voorgenomen fusie tussen TGG en OSC’45. Belangrijk is dat het algehele gevoel bij beide vereniging positief is. Natuurlijk zijn er kritische vragen en discussies over wat het beste is voor de nieuwe vereniging, maar overall is er een positieve sfeer. Een belangrijke basis om de komende periode samen belangrijke stappen te kunnen zetten.

Bijeenkomst 15 januari
In Orthen zijn we met vele leden van beide verenigingen gestart met het samen inrichten van de nieuwe club. Zo’n 60 betrokken leden waren (online) aanwezig om, verdeeld over verschillende commissies, na te denken over belangrijke onderdelen. Bij de bijeenkomst waren ook mensen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de KNVB aanwezig, die ons bij dit proces volop ondersteunen. De sfeer was goed en de commissies gingen echt aan de slag om naar de toekomst te kijken. Het is logisch dat we samen nog hobbels moeten nemen, maar de manier waarop 15 januari is verlopen, geeft veel vertrouwen.

Commissies & fusievoorstel

De leden die zich hebben aangemeld om mee te denken, zijn verdeeld over 14 commissies. In onderstaande tekening zijn de commissies afgebeeld. Alle commissies hebben een aantal vragen en opdrachten vanuit het interim-bestuur gekregen die zij uiterlijk 1 maart aanstaande inleveren. Op basis van deze input gaat het interim-bestuur aan de slag met een fusievoorstel. Tijdens een buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) stemmen de leden vervolgens voor een akkoord op het  fusievoorstel en de fusie zelf. Mocht je nog mee willen denken in één van de commissies of goede ideeën hebben, horen wij het uiteraard graag. Mail dan naar FUSIEOPNOORD@GMAIL.COM.

Commissies kunnen ondersteuning krijgen vanuit het bedrijfsleven via het initiatief SportSupport. Op bovenstaande foto’s helpt Stefan van Ham van het bedrijf Liftoff belangeloos bij de positionering van de nieuwe vereniging.

Het fusievoorstel dat wordt voorgelegd aan de leden zal compact en kernachtig zijn en dus alleen de belangrijkste zaken rondom de fusie behandelen. Hierdoor blijft het overzichtelijk voor iedereen en kan er makkelijker een beslissing worden genomen. Zie onderstaande plaatje voor de belangrijkste onderwerpen.

De commissies gaan naast de opdracht voor 1 maart ook aan de slag met andere vragen. Die richten zich meer op de manier waarop we binnen de nieuwe vereniging gaan samenwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de indeling van de trainingsavonden, de barbezetting, inkoop voor het clubhuis, vrijwilligersbeleid, wedstrijdsecretariaat enzovoort. Dit zijn niet dus persé onderdelen van het fusieplan.

Het interim-bestuur, waar 3 leden van TGG en 3 leden van OSC’45 in zitten, vergadert sinds een kleine maand wekelijks. Zij richt zich nu vooral op het fusieplan en ondersteunt de commissies, maar houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met (contractuele) zaken die nu of in de nabije toekomst gaan spelen voor de nieuwe vereniging.

Planning

Rond 14 maart wil het interim-bestuur het fusievoorstel verspreiden onder de leden. Hier kunnen de leden op reageren en vragen stellen. Bijvoorbeeld ter verbetering.
Het is de bedoeling dat we op zaterdag 26 maart van 18u tot 20u (incl. eten!) een nieuwe gezamenlijke bijeenkomst organiseren met alle commissies en geïnteresseerden. Hier zal ook het fusievoorstel informatief worden besproken
Op donderdag 14 april om 19.30u zal tijdens de 1e BALV  het definitieve fusievoorstel worden voorgelegd aan de leden en kunnen er vragen gesteld worden. Hierna zullen zowel OSC’45 als TGG één maand later een nieuwe BALV organiseren voor haar leden waar gestemd gaat worden over het fusievoorstel. De 2e BALV zal op zaterdag 14 mei om 17.30u zijn.

Volgens de (ouderwetse) statuten moet bij deze BALV minstens 67% van het totaal aantal leden ‘aanwezig’ zijn. Onze verwachting is dat dit niet gaat lukken. Hierdoor moet er een 3e BALV worden georganiseerd. De 3e BALV zal op zaterdag 28 mei om 17.30u zijn. De statuten geven aan dat tijdens deze 3e BALV minstens 67% van de leden akkoord moeten zijn. Uiterlijk 31 mei dient het fusieverzoek ingediend te worden bij de KNVB.
Na akkoord wordt de fusie formeel bekrachtig bij de notaris.

We hebben dus nog een behoorlijke weg te gaan, maar begin juni zal de eerste fase van de ‘zachte’ kant klaar zijn. We gaan dan verder met afstemmen hoe we als nieuwe vereniging de taken gaan verdelen en alles gaan inrichten. Parallel aan dit traject loopt de ‘harde’ kant.

‘Harde’ kant

Met de harde kant wordt de renovatie van het sportpark (de velden) en de verbouwing van het clubhuis en tribunegebouw bedoeld. Het clubhuis en tribunegebouw gaan we als nieuwe vereniging zelf doen. Het sportpark wordt onder handen genomen door de gemeente. Hieronder een afbeelding van de nieuwe inrichting van de velden.

Veld 1 (volledig links)          – Veld wordt volledig gerenoveerd en krijgt een ballenvanger
over de lange zijde aan de linkerkant.
Hoofdveld                           – Kunstgrasveld met LED-verlichting
Veld 3 (nu trainingsveld)     – Trainingsveld met wedstrijdafmetingen en LED-verlichting
Veld 4                                – Pupillenveld (onder) & multifunctioneel, openbaar veld
Veld 5                                – Blijft een volwaardig wedstrijdveld

De planning is dat de werkzaamheden aan de velden begin september 2022 gereed zijn.

Één van de commissies is druk bezig met de plannen voor het clubhuis en tribunegebouw. Het is het streven dat de verbouwing van het clubhuis uiterlijk start direct ná de realisatie van de fusie. Met het tribunegebouw wordt mogelijk eerder gestart. We kunnen alle hulp van de leden gebruiken, dus we horen het graag als je mee wil helpen met de verbouwing.

We streven ernaar het vernieuwde sportpark uiterlijk in januari 2023 in gebruik te gaan nemen. Dat kan betekenen dat we, als nieuwe vereniging, gedurende het lopende en nieuwe seizoen tijdelijk onze wedstrijden spelen op het huidige sportpark van TGG.

Wij hopen dat we jullie volledig hebben ‘bijgepraat’ met deze mail en kijken uit naar een voorspoedig vervolg van de positieve sfeer die we hebben ervaren op 15 januari en tijdens de diverse commissievergaderingen waar we bij aanwezig waren.

Met sportieve groet,

Interim-bestuur fusievereniging

All contents © copyright OSC'45. All rights reserved.