NieuwsTGG & OSC’45 – Update

19 mei 2021

Beste leden van OSC’45,

Het is weer hoog tijd voor een update vanuit ons. We willen jullie vooral op de hoogte brengen van de samenwerking met TGG.

TGG & OSC’45
Tijdens onze ledenvergadering hebben de leden toestemming gegeven voor een samenwerking met TGG op één gezamenlijk complex en een fusie als dat de beste vorm van samenwerking mocht zijn. TGG is nog niet zover. Begrijpelijk ook, omdat het voor TGG gevoeliger ligt. De leden van TGG hebben wel toestemming gegeven aan het bestuur om de samenwerking op één gezamenlijk complex verder te gaan onderzoeken.
De verwachting is dat TGG rond de zomervakantie een nieuwe ledenvergadering organiseert om het concreet over de vorm van de samenwerking te hebben en de wijze waarop zij het complex met een goed gevoel verlaten (uitgangspunt is zomer 2022).

De timing van deze ledenvergadering is afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken die TGG en OSC’45 gezamenlijk voeren met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Insteek van de gesprekken is dat we straks als één of twee verenigingen op één sportpark spelen dat sterk verbeterd en gemoderniseerd is.
Verbeteringen waar de leden van TGG akkoord op moeten geven tijdens de ledenvergadering. Verbeteringen die dus ook in het voordeel zijn van OSC’45 (zie upgrade sportpark). TGG gaat pas een ledenvergadering inplannen als ze zelf tevreden is over het pakket van verbeteringen dat afgesproken is met de gemeente. Logisch ook.

Upgrade sportpark – projectplan
De gemeente is druk bezig met het ontwikkelen van een (concept)projectplan. In dit plan wordt een planning opgenomen van alle werkzaamheden op het sportpark en worden alle verbeteringen omschreven. Zoals het er nu naar uitziet, wordt er op het sportpark een geheel nieuw tribunegebouw geplaatst en wordt het hoofdveld een kunstgrasveld mét verlichting. Dit is dus een forse verbetering waar we samen veel plezier aan zullen beleven, maar is dus afhankelijk van de gesprekken die we samen hebben met de gemeente. We trekken hierbij echt samen op.

Heel voorzichtig is er ook een eerste gesprek geweest tussen een afvaardiging van de leden van TGG en OSC’45. De sfeer tijdens dit gesprek was positief, maar van een echte samenwerking zal pas sprake zijn als de ledenvergadering van TGG akkoord is over de manier waarop we wel of niet gaan samenwerken.
De komende tijd zullen er dus hopelijk meer gesprekken zijn, waarbij gesproken gaat worden over diverse onderwerpen op hoofdlijnen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het clubhuis, de accommodatie, bezetting van de jeugdteams, sponsoring, etc. De OSC’ers die nu als eerste in gesprek gaan over de hoofdlijnen zijn Pascal de Swart, Peter van Raamsdonk, Leroy Cadee, Ralf ten Haaf en Bart van Poppelen. Mocht je vragen hebben, kan je hiervoor het beste Ralf of Bart benaderen.

We moeten dus nog even geduld hebben voor er iets definitief is. De toezeggingen van de gemeente voor de verbeteringen aan het sportpark zijn hierbij dus cruciaal. Wij hebben naar de gemeente onze nadrukkelijke wens uitgesproken dat er, wat ons betreft, na de besluitvorming van TGG, zo snel als mogelijk gestart mag worden met de werkzaamheden. Hopelijk is er dus snel duidelijkheid!

All contents © copyright OSC'45. All rights reserved.