NieuwsALV verplaats naar 18-12-2020

22 november 2020

Beste leden,

Aanstaande vrijdag 27 november is de Algemene Ledenvergadering gepland. Het bestuur en de Denktank van O.S.C.’45 willen deze belangrijke vergadering
echter het liefst op fysieke wijze (in het clubhuis) en met zoveel mogelijk leden houden. De vergadering is belangrijk, omdat er gestemd zal worden over de toekomst van O.S.C.’45.
Wij menen dat er beter gediscussieerd kan worden, als mensen elkaar kunnen zien als ze aan het woord zijn.

Natuurlijk hebben we nog steeds te maken met de regels van het RIVM met betrekking tot Covid-19, maar we hopen dat de regels van het RIVM
over enige tijd nog iets verder versoepeld worden, waardoor er dan mogelijk meer dan 30 mensen in het clubhuis mogen zijn.
Om deze reden heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering te verzetten naar vrijdag 18 december, 20.00u.
Wij hopen dan zo veel mogelijk mensen te kunnen begroeten in het clubhuis!
Uiteraard zal alles in lijn met de regels van het RIVM gebeuren.

Omdat wij iedereen in de gelegenheid willen stellen de ALV bij te wonen en wij willen weten hoeveel mensen er komen,
vragen wij dit jaar iedereen om zich van tevoren in te schrijven.
Dit kan snel via deze link naar het inschrijfformulier : https://forms.gle/M7QfphAjUwySvbwi8

Mocht je al eerder een dergelijk inschrijfformulier hebben ingevuld voor de ALV van 27 november en er is voor jou niets veranderd,
dan hoef je niet nog een keer te reageren. Als er wel iets veranderd is voor je, ontvangen wij graag een nieuwe aanmelding of afmelding.

Mochten er onverhoopt te veel aanmeldingen zijn of je wil de vergadering liever digitaal volgen, dan zal hier een oplossing voor bedacht worden.
Hierover zal naar de betreffende leden gecommuniceerd worden.

Met vriendelijke groet en tot 18 december!
Namens bestuur O.S.C.’45

Ralf ten Haaf
Secretaris O.S.C.’45
secretaris@osc45.nl

All contents © copyright OSC'45. All rights reserved.