NieuwsUpdate – oktober – toekomst OSC’45

19 oktober 2020
Beste O.S.C.`45 leden,
 
Het zijn sinds het begin van 2020 roerige tijden. Aan de ene kant hebben we te maken met (weer) een Corona lockdown
en aan de andere kant hebben we te maken met de ingrijpende veranderingen en gevolgen binnen onze vereniging.
 
In februari 2020 zijn wij, de denktank voor de OSC verandering, samen met bestuur, begonnen met onze werkzaamheden 
om te proberen onze club weer nieuw leven in te blazen. Dit resulteerde aanvankelijk in het idee om van een zondagvoetbal vereniging 
naar een zaterdag voetbalvereniging te gaan. Hiervoor wilden wij een Buitengewone Algemene Ledenvergadering uitschrijven, 
echter door het COVID 19 virus werd dit verhinderd. Desondanks hebben we ons eerste elftal wel ingeschreven voor de zaterdagcompetitie 
maar zijn we officieel nog steeds een zondag voetbalvereniging. 
 
Daarnaast heeft, afgelopen juli, de gemeente ‘s-Hertogenbosch gecommuniceerd dat zij voornemens zijn een aantal verenigingen
die niet groot genoeg zijn qua ledental, samen te willen voegen. In ons geval betekent dat dat er op dit moment gesprekken gevoerd worden 
met de gemeente en voetbalclub TGG. Doel van deze gesprekken is dat TGG vanaf seizoen 2021/2022 op het complex van O.S.C.`45 komt voetballen 
en we het complex dus gaan delen samen. En dat is, bij het schrijven van dit bericht, over zo’n 10 maanden! Kortom, een vrij korte tijd 
waarin nog veel gedaan moet worden door de beide besturen en de denktank.
 
Ook over deze genoemde samenvoeging van TGG en O.S.C.’45, willen wij met de leden van gedachten wisselen. 
Worden we een fusieclub of blijven het twee aparte verenigingen is bijvoorbeeld een relevante vraag. 
Ook in deze zijn de ontwikkelingen rondom Corona bijzonder lastig.
 
Maar wij geven niet op! Meestal vindt in de maand november onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  plaats. 
IJs en weder dienende, COVID 19, zal dit nu ook plaats vinden en dan willen wij de vergadering dus uitbreiden met een 
aantal mededelingen, vragen en mogelijk ook stemmingen die betrekking hebben op enerzijds onze wens van zondag- naar zaterdagvoetbal
en anderzijds de vorm waarin we samengaan met TGG. Let wel, wat betreft de verhuizing van T.G.G. naar ons complex, 
is dat niet geheel aan ons, maar met name aan TGG en de gemeente ’s-Hertogenbosch.
 
Ik hoop dat ik jullie namens de denktank enige broodnodige informatie heb verschaft voor de belangrijke veranderingen binnen 
onze club en zie jullie graag bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 
Met sportieve groeten,
Mede namens de overige leden van de Denktank en het bestuur van OSC’45
 
Bart van Poppelen
Voorzitter Denktank O.S.C.`45
 
UPDATE : Bij deze de eerste aankondiging voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Deze staat gepland voor vrijdag 27 november 2020. Agenda en details volgen op een later tijdstip, 
dit is mede afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen. 
Een onderwerp wat zeker aan bod komt en misschien ook wel voor officiële stemming ter tafel komt is de samenwerking / fusie met TGG.

All contents © copyright OSC'45. All rights reserved.