NieuwsUpdate nieuws DenkTank

3 april 2020

Beste leden van OSC’45,

Na ons laatste bericht (26-03) geven wij graag een update van een aantal zaken.

Het is duidelijk dat we geen buitengewone ledenvergadering in ons clubhuis kunnen organiseren tot en met 28 april 2020.
De mogelijkheid bestaat zelfs dat de maatregelen op 21 april a.s. worden verlengd.
Omdat het bestuur van OSC’45 en de denktank graag op korte termijn toch haar ledenvergadering wil organiseren,
hebben we vooruitlopend op de ontwikkelingen, het volgende besloten.

Op vrijdag 1 mei 2020 nodigen wij u om 20.00u uit voor de buitengewone ledenvergadering in het clubhuis van OSC’45.
Mocht dit niet kunnen, organiseren wij een digitale vergadering.

In het geval wij op 21 april as. te horen krijgen dat er op 1 mei geen vergadering in het clubhuis mag plaatsvinden,
communiceren wij snel naar u hoe wij de digitale vergadering gaan organiseren.
Uiteraard zullen wij hierbij rekening houden met het feit dat niet alle leden weten hoe zo’n digitale vergadering precies werkt.
Wij gaan proberen hier oplossingen voor aan te dragen.

In het uiterste geval doet u mee aan de digitale vergadering bij een ander lid die weet hoe dit werkt.

Om onszelf en u goed voor te bereiden op een mogelijke digitale vergadering, hebben wij een verzoek aan u.

Dit hoeft u alleen te doen als u voornemens bent deel te nemen aan de digitale vergadering.
Het zou heel fijn zijn als u, in dat geval, onze secretaris een mail kan sturen met antwoord op onderstaande vragen:
– Heeft u ervaring met digitaal vergaderen?
– Zo ja; welk systeem kan u ons aanraden?
– Zo ja; zou u bereid zijn een ander OSC-lid thuis te ontvangen om samen de digitale vergadering bij te wonen?
– Zo nee; verwacht u problemen te krijgen om in te loggen / mee digitaal te vergaderen?

Uw mail kan gestuurd worden naar secretaris@osc45.nl.
Bij vragen kan u bellen met Bart van Poppelen van de denktank via 06-23959265.

U helpt ons hier heel erg mee! Dank voor uw begrip. Het is voor ons ook een zeer ongewone situatie.

Bij voorbaat dank.

Hoofdbestuur OSC’45
Denktank OSC’45

All contents © copyright OSC'45. All rights reserved.